Dlaczego warto rozmawiać z przedszkolakami o emocjach? Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym, u których rozwój emocjonalny przebiega prawidłowo, stopniowo uczą się rozumieć emocje, które odczuwają. Wyrażają je bardzo ekspresyjnie, a kontrolowanie ich jest dla nich niemałym wyzwaniem.  W tym okresie pojawiają się także przeróżne lęki, np. przed ciemnością lub lęk separacyjny podczas pierwszych wizyt w przedszkolu. 

Ważne jest, aby pomagać dzieciom wyciszyć się i zapanować nad emocjami. Ćwiczenia zaproponowane w książeczkach „Uczucia Gucia” można wykonywać w domu – są doskonałą wskazówką dla rodziców. Również nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą z nich skorzystać podczas pracy z grupą. Nauczycieli zachęcamy także do wykorzystania gotowych konspektów zajęć, których scenariusz oparty jest na serii „Uczucia Gucia”. Konspekty dostępne są w zakładce „Materiały edukacyjne”.

Wychowawco, serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoich podopiecznych do udziału w naszym konkursie!

Zadanie konkursowe:

 • Wychowawco, przeprowadź z dziećmi jedno z zajęć proponowanych na stronie UczuciaGucia.pl/konspekty
 • Na koniec zajęć przygotuj z dziećmi wielkoformatową pracę „Gucio – pogromca emocji” 
 • Zrób zdjęcie Waszej pracy i prześlij do nas na adres podany na dole strony, z dopiskiem „Uczucia Gucia”

 

Nagrody:

 • 6x Zestaw książeczek z serii „Uczucia Gucia” dla grupy przedszkolnej, oraz zakładki i książkowe gadżety dla każdego dziecka.

Konkurs (PRZEDŁUŻONY) trwa od 22 marca do 26 maja 2019 roku.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni i poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 29 maja 2019 roku.

 

 

Zawsze dbamy o bezpieczeństwo twoich danych. Mamy dla ciebie kilka informacji z którymi chcemy żebyś zapoznał się przed wzięciem udziału w tym konkursie.

 • Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy tylko od wykładowców i opiekunów grup przedszkolnych i z ich adresów mailowych. Wysyłając nam pracę Twojej grupy przedszkolnej, zgadzasz się na ewentualne wykorzystanie jej w opublikowanych wynikach konkursu. Zbieramy i prosimy cię tylko o dane w postaci adresu e mail, który nie będzie wykorzystany w żadnym innym celu niż kontaktu z Tobą w przypadku Twojej wygranej.
 • Administratorem bazy adresów e mail zgłoszonych do tego konkursu jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul Felicjanek 10/17, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508225, NIP 676-247- 57-33, adres e-mail zapytania.konkursy@czasdzieci.pl (dalej: ADO)

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem mailowym zapytania.konkursy@czasdzieci.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagrody.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ADO polegający na wykazaniu prawidłowości sposobu przeprowadzenia konkursu..
 • Odbiorcami danych osobowych będą partnerzy ADO, w tym Wydawnictwo Debit oraz podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i hostingowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
 • Przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketing bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji

Po zapoznaniu się z Regulaminem oraz zapisem powyżej prześlij pracę na adres email: konkursy2@czasdzieci.pl