Materiały edukacyjne dla nauczycieli przedszkolnych

Konspekt 3 – Temat: Gdy złość daje w kość… Czyli oswajamy złość

Konspekt do zajęć na podstawie książki „Uczucia Gucia. Gucio się złości” Aurélie Chien Chow Chine. Ma na celu: rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowanie poczucia akceptacji dla trudnych stanów emocjonalnych, rozwijanie empatii i zrozumienia wobec emocji innych ludzi, budowanie pozytywnego obrazu „Ja”, rozwijanie twórczej ekspresji.

Konspekt 2 – Temat: Na smutki sposób malutki… Czyli oswajamy smutek

Konspekt do zajęć na podstawie książki „Uczucia Gucia. Gucio się smuci” Aurélie Chien Chow Chine. Ma na celu: rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowanie poczucia akceptacji dla trudnych stanów emocjonalnych, rozwijanie empatii i zrozumienia wobec emocji innych ludzi, budowanie pozytywnego obrazu „Ja”, rozwijanie twórczej ekspresji.

Konspekt 1 – Temat: Strachy na Lachy, czyli oswajamy strach

Konspekt do zajęć na podstawie książki „Uczucia Gucia. Gucio się boi”. Ma na celu: rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowanie poczucia akceptacji dla trudnych stanów emocjonalnych, rozwijanie empatii i zrozumienia wobec emocji innych ludzi, budowanie pozytywnego obrazu „Ja”, rozwijanie twórczej ekspresji.